Cikkek, tanulmányok – article, paper

TAOA Testnevelési Egyetem Sportmenedzser MSC szakán végzett tanulmányaim hozzásegítettek ahhoz, hogy sporttudományos területen is kibontakozzam. Sportintegráció témakörben végeztem kutatásokat és valósítottam meg projekteket, amelyeket publikáltam. Alábbiakban tanulmányaimat, kutatási eredményeimet bemutató cikkeimet mutatom be, valamint azokat a konferenciákat, amelyeken részt vettem az utóbbi időben.

Az alábbi lista folyamatosan bővül, amelyet a Magyar Tudományos Művek Tára oldalán részletesen meg lehet tekinteni.

Konferenciák / Conferences

– 2010 OTDK –Út az olimpiáig, A női ökölvívás menedzselése, Semmelweis Egyetem TSK

– 2013.04.26-28., Pozsony, Football for equality

– 2013. 10. 7-8. A Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkárság az Európa Tanács Sport

Részegyezményének támogatásával nemzetközi konferencia „Inclusion and Protection of Children in and through Sport”

– 2013. 11. 7-8. A Magyar Olimpiai Bizottság és a Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Sportgazdasági- és menedzsment Tanszéke közös rendezésében, „A felsőoktatás szerepe a sportban, élsportban és az olimpiai mozgalomban, különös tekintettel a társasági adóból (TAO) támogatott sportágak helyzetére és a támogatások hasznosítására”

Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma – A roma sport fejlesztési stratégiája

– 2013. 10.7-8. EMMI – EU, „Inclusion and Protection of Children in and through Sport”, „roma gyerekek és a sport”

– 2013. 12. 10-15. Berlin, Discover Football Conference – Minorities rights

– 2014.04.25-26. Pécs, III. Romológus Konferencia, A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Kar Romológia és Nevelésszociológia Tanszéke, a Romológiai Kutatóközpont SPORTTAL AZ INTEGRÁCIÓÉRT, Faragó Beatrix – Diós Krisztina

– 2014. 06. 5-7. Magyar Sporttudományi Társaság, XI. Országos Sporttudományi Kongresszusa Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Debrecen, „Sporttudomány az egészség és a teljesítmény szolgálatában” Sport, az integráló erő –  Faragó Beatrix

– 2014. 11.20-21. Nemzetközi Gazdasági és Sportmenedzsment konferencia, Faculty of Sports Studies, Masaryk University (MU) University Campus, Brno, Fejlesztési stratégia a roma sportban, Faragó Beatrix, Béki Piroska

 

Konferenciakötetek

– A Magyar Olimpiai Bizottság és a Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Sportgazdasági- és menedzsment Tanszéke közös rendezésében, „A felsőoktatás szerepe a sportban, élsportban és az olimpiai mozgalomban, különös tekintettel a társasági adóból (TAO) támogatott sportágak helyzetére és a támogatások hasznosítására”

Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma – A roma sport fejlesztési Stratégiája

– III. Romológus Konferencia, A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Romológia és Nevelésszociológia Tanszéke, a Romológiai Kutatóközpont SPORTTAL AZ INTEGRÁCIÓÉRT, Faragó Beatrix – Diós Krisztina

– Nemzetközi Gazdasági és Sportmenedzsment konferencia, Faculty of Sports Studies, Masaryk University (MU) University Campus, Brno, Development of Roma sport strategy as tool of sports integration, Faragó Beatrix, Béki Piroska

 

Az Országos Roma Önkormányzat sportintegrációs projektjének publikációi

– ORÖ Sportintegráció, Béki Piroska- Tanulmánykötet, Szabadidős sportolói közösségek fejlesztésére irányuló helyi programok és egészségfejlesztésüket szolgáló fizikai aktivitások, „A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása”, TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-002 kódszámú projekt, Sportmenedzsment szervezési és jó gyakorlatok feltérképezése témájának keretében, Szerző: Béki Piroska, ORÖ Sportintegráció (263.o.), Szerkesztők: Dr. Géczi Gábor és Kassay Lili, Budapest, 2014

– ORÖ Sportintegrációs program – Összegző tanulmány a TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 „A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása” című projekt keretében végzett kutatás eredményeiről Társadalmi befogadás a sportban és a sport által (szociális inklúzió) Szerző:Dr. Dóczi Tamás 104.-130. o., Magyar Sporttudományi Társaság, Budapest, 2014

– Sporttal az integrációért, Faragó Beatrix (247.o.) – A Mozgás szabadsága! A szabadidősport társadalmi, gazdasági és egészségügyi megközelítései, Elméletek és kutatási eredmények a gyakorlat szolgálatában. Szerkesztette Perényi Szilvia, Debrecen, 2014. ISBN 978-963-473-703-2, Kiadja a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar

 

Szakmai előadások:

SE-TSK Mesterkurzus, sportszociológiai, sportmenedzsment előadásai – sportintegrációs projektek Magyarországon

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar – Ökölvívás oktatása a testnevelésórákon

Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma – Élsportolók életpálya modelljei

 


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>